Poradnik

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE ADRESU ZAMELDOWANIA W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM – WZÓR Z OMÓWIENIEM
Składając sprawę sądową przez Internet w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym warto uzyskać z urzędu gminy aktualny adres zameldowania dłużnika. Jeżeli podasz tylko adres zamieszkania dłużnika, to nieodebranie przez niego korespondencji z e-Sądu spowoduje umorzenie postępowania i perspektywa odzyskania Twoich pieniędzy znacznie się skomplikuje i wydłuży. Jeżeli w elektronicznym postępowaniu upominawczym podasz adres zamieszkania dłużnika, który będzie inny niż jego adres zameldowania, a dłużnik nie odbierze korespondencji z e-Sądu, to doręczenie będzie nieskuteczne.
Przeczytaj całość
Jak złożyć pozew o zapłatę pożyczki online? – wzór
Złóż pozew o zapłatę pożyczki online za pomocą sadinternetowy.pl. Skontaktuj się z adwokatem, stwórz pozew i monitoruj postępy w sprawie. Sprawdź nasz wzór pozwu o zwrot pożyczki
Przeczytaj całość
Wezwanie do zapłaty
Stwórz darmowe wezwanie do zapłaty za pomocą intuicyjnego kreatora. Odzyskaj pieniądze - wypełnij i wyślij wezwanie. Znajdź odpowiedzi na pytania o wezwaniu do zapłaty.
Przeczytaj całość
Dochodzenie należności z wykorzystaniem prawa karnego
Informujemy, że serwis Sąd Internetowy uruchomił nowe narzędzie do odzyskiwania należności stwierdzonych prawomocnym nakazem zapłaty lub wyrokiem i umorzonego postępowania egzekucyjnego – wydział karno-procesowy. Za cenę 600zł brutto i 30% prowizji od odzyskanych należności proponujemy Państwu usługę skierowania sprawy przeciwko dłużnikowi do prokuratury i prowadzenie z nią postępowania mającego na celu  wykazanie, że zostaliście doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a towary, usługi lub środki pieniężne przywłaszczone przez dłużnika lub że ukrył on majątek.
Przeczytaj całość
Wezwanie do zapłaty z odsetkami. Darmowy generator i wzór
Prezentujemy instrukcję wypełnienia generatora wezwań do zapłaty. Generator automatycznie sumuje roszczenia i nalicza odsetki do dnia wygenerowania wezwania. System ma zapisane aktualne i historyczne wartości odsetek ustawowych i odsetek ustawowych w transakcjach handlowych i terminy ich obowiązywania, zatem wygenerowana kwota odsetek będzie zgodna z przepisami prawa. Wezwanie zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane przed złożeniem pozwu do sądu. Wezwanie do zapłaty zostanie wygenerowane automatycznie i przesłane na Twój adres e-mail. Wezwanie
Przeczytaj całość
Koronawirus a postępowania sądowe i przedawnienie roszczeń
Obecnie kiedy ograniczamy nasze kontakty osobiste, w tym zostały odwołane w większości terminy rozpraw sądowych, należy postawić sobie pytanie czy zostaliśmy pozbawieni możliwości dochodzenia naszych roszczeń w tym na drodze sądowej oraz co z ewentualnym przedawnieniem naszych roszczeń? W dobie preferowania kontaktów online oraz pracy w tym trybie, rozwiązaniem staje się znane już od lat elektroniczne postępowania sądowe (e–Sąd). W szczególności dzięki rozwiązaniu oferowanemu przez platformę Sądu Internetowego możemy
Przeczytaj całość
Zmiany w e-Sądzie od 7 lutego 2020, w tym opłat sądowych i umowy o zastępstwo procesowe
7 lutego 2020 weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego dotycząca m.in. Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). W związku z tą nowelizacją w serwisie sadinternetowy.pl uległa zmianie treść umowy o zastępstwo procesowe. Umowa ta jest zawierana pomiędzy użytkownikiem a adwokatem/radcą prawnym i określa warunki prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego przez pełnomocnika. Do 7 lutego 2020 jeżeli pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU lub e–Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu
Przeczytaj całość
Wniosek egzekucyjny do komornika — z omówieniem
Przedstawiamy wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wniosek egzekucyjny) zgodny z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. Wniosek powinien uwzględniać m.in. wykaz majątku składany przez dłużnika, historię operacji na rachunkach bankowych dłużnika, rygor grzywny nakładanej na dłużnika. Zgodnie z nowymi przepisami tylko komornik prowadzący kancelarię w rewirze właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika może wezwać go do stawienia się w kancelarii w celu złożenia wykazu majątku. Komornik poza
Przeczytaj całość
Wysokość opłaty sądowej od pozwu w postępowaniu zwykłym i elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd)
Przedstawiamy porównanie opłat sądowych od pozwu o zapłatę w postępowaniu zwykłym i elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd). W elektronicznym postępowaniu upominawczym opłaty są, co do zasady, czterokrotnie niższe. Od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe, wyższe stawki opłat od pozwów w sprawach o zapłatę. Wysokość opłaty zależy od wysokości roszczenia. Przy obliczaniu opłaty bierze się pod uwagę tylko kwotę główną roszczenia, bez należności ubocznych takich jak np. odsetki czy koszty procesu. W elektronicznym postępowaniu upominawczym
Przeczytaj całość