Opłata sądowa

Wysokość opłaty sądowej od pozwu w postępowaniu zwykłym i elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd)
Przedstawiamy porównanie opłat sądowych od pozwu o zapłatę w postępowaniu zwykłym i elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd). W elektronicznym postępowaniu upominawczym opłaty są, co do zasady, czterokrotnie niższe. Od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe, wyższe stawki opłat od pozwów w sprawach o zapłatę. Wysokość opłaty zależy od wysokości roszczenia. Przy obliczaniu opłaty bierze się pod uwagę tylko kwotę główną roszczenia, bez należności ubocznych takich jak np. odsetki czy koszty procesu. W elektronicznym postępowaniu upominawczym
Przeczytaj całość