Wysokość opłaty sądowej od pozwu w postępowaniu zwykłym i elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd)

10 września, 2019 (16 kwietnia, 2023)

Przedstawiamy porównanie opłat sądowych od pozwu o zapłatę w postępowaniu zwykłym i elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd). W elektronicznym postępowaniu upominawczym opłaty są, co do zasady, czterokrotnie niższe.

Od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe, wyższe stawki opłat od pozwów w sprawach o zapłatę. Wysokość opłaty zależy od wysokości roszczenia. Przy obliczaniu opłaty bierze się pod uwagę tylko kwotę główną roszczenia, bez należności ubocznych takich jak np. odsetki czy koszty procesu.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd) opłata od pozwu jest, co do zasady, czterokrotnie niższa. Dlatego warto skorzystać z e-Sądu w prostych sprawach o zapłatę np. kwoty z faktury, wynagrodzenia z umowy, zwrotu pożyczki.

Wartość roszczeniaWysokość opłaty w postępowaniu zwykłymWysokość opłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd)
do 500 zł30 zł30 zł
od 500,01 zł
do 1 500 zł
100 zł30 zł
od 1 500,01 zł
do  4 000 zł
200 zł50 zł
od 4 000,01 zł
do  7 500 zł
400 zł100 zł
od 7 500,01 zł 
do 10 000 zł
500 zł125 zł
od 10 000,01 zł
do 15 000 zł
750 zł187,50 zł
od 15 000,01 zł
do 20 000 zł
1 000 zł250 zł
od 20 000,01 zł5% wartości roszczenia
nie więcej niż 200 000 zł
1,25% wartości roszczenia
nie więcej niż 200 000 zł

Wszystkie w/w kwoty wynikają ze znowelizowanej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tekst ujednolicony ustawy aktualny na dzień publikacji niniejszego artykułu znajduje się w Dzienniku Ustaw z 2019 r., pozycja 785, oraz jest dostępny do pobrania poniżej.