umowa o zastępstwo procesowe

Zmiany w e-Sądzie od 7 lutego 2020, w tym opłat sądowych i umowy o zastępstwo procesowe
7 lutego 2020 weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego dotycząca m.in. Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). W związku z tą nowelizacją w serwisie sadinternetowy.pl uległa zmianie treść umowy o zastępstwo procesowe. Umowa ta jest zawierana pomiędzy użytkownikiem a adwokatem/radcą prawnym i określa warunki prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego przez pełnomocnika. Do 7 lutego 2020 jeżeli pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU lub e–Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu
Przeczytaj całość