Fakt stwierdzany

2 maja, 2013 (29 kwietnia, 2023)

Fakt stwierdzany – wymagane pole do uzupełnienia w formularzu e-pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W zależności od rodzaju dowodu, którym w przeważającej części są dokumenty różne  wynikają fakty stwierdzane. Podstawowym błędem przy wypełnianiu formularza e-pozwu jest podawanie jako fakt stwierdzany okoliczności, z których z analizy dokumentów wywnioskować nie można. Najczęściej zdarza się, że osoby podając fakturę jako dowód podają jako fakt stwierdzany z niej wynikający „brak zapłaty”. Jest to błąd. To czy dłużnik nie zapłacił nie wynika z faktury. Podając fakturę jako dowód faktem stwierdzanym który należy podać jest „wysokość roszczenia (kwota brutto) i termin płatności (należy podać datę). Te dwa fakty stwierdzane należy podać i mają znaczenie dla sądu wydającego nakaz zapłaty. Wysokość żądanej kwoty, która może być mniejsza gdy dłużnik zapłaci część faktury i termin płatności czyli datę do kiedy dłużnik powinien uregulować należność. Gdy dzień płatności wypada na dzień wolny od pracy dniem płatności jest najbliższy dzień pracujący.