Ustawa o Terminach Zapłaty

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w praktyce
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – praktyczne zastosowanie Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych umożliwia dodanie do każdej wymagalnej wierzytelności (faktury) równowartość 40 Euro.
Przeczytaj całość