e-Sąd

13 kwietnia, 2013 (29 kwietnia, 2023)

E-sąd to potoczna nazwa Elektronicznego Postępowania Upominwaczego, w której sąd wydaje nakazy zapłaty dla roszczeń nie starszych niż trzy lata. Nie ma ograniczeń co do wysokości dochodzonych roszczeń w e-sądzie, ani ich liczby co do jednego podmiotu wynikających z różnych dowodów np. faktur.

W wyniku nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, która weszła w życie w dniu 07.07.2013r. wypełniając formularz e-pozwu E-sądu należy podać NIP lub PESEL powoda i pozwanego (dłużnika). Nowym polem jest równiez wymóg podania daty wymagalności. Wiele osób myli tą datę z rozpoczeciem naliczania odsetek, jednak tak nie jest. Data wymagalnośći jest datą płatności np. faktury, zwrotu pożyczki. Dopiero od dnia następnego po dniu wymagalności należy zacząć naliczać odsetki. Oznacza to, iz gdy data płatności, czyli wymagalności gdy wypada na 10 czerwca, odsetek należy żądać od 11 czerwca. 

Wypełniając formularz pozwu należy określić przynajmniej jeden dowód, można jednak zdefiniować ich dowolną ilość.

Oznaczenie dowodu

Oznaczeniem dowodu może być:

 • numer faktury, np. 1234/2012;
 • oznaczenie wezwania do zapłaty;
 • tytuł zawartej umowy, np. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy A i B;
 • tytuł aktu notarialnego, np. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości;
 • oznaczenie innego dokumentu potwierdzającego roszczenie, np.: e-mail potwierdzający istnienie długu;
 • dowód przesłania żądania zwrotu udzielonej pożyczki, np. e-mail lub list nadany z żądaniem zwrotu pożyczki w wyznaczonym terminie;
 • potwierdzenie długu przez dłużnika, np. e-mail z dnia w którym dłużnik potwierdza istnienie długu;
 • imię i nazwisko świadka, np. świadek Jan Kowalski.

Fakt stwierdzany

Faktem stwierdzanym może być:

 • kwota zobowiązań pozwanego i termin jej płatności (faktura lub umowa);
 • wezwanie dłużnika do zapłaty długu z tytułu;
 • określenie terminu płatności (umowa);
 • przejście praw z wierzytelności na powoda (umowa cesji wierzytelności);
 • zawarcie umowy o świadczenie usług (umowa);
 • zeznanie świadka (inne).

autor: adw. Krzysztof Boufał