Autor: Nassim Chikh

Wezwanie do zapłaty
Stwórz darmowe wezwanie do zapłaty za pomocą intuicyjnego kreatora. Odzyskaj pieniądze - wypełnij i wyślij wezwanie. Znajdź odpowiedzi na pytania o wezwaniu do zapłaty.
Przeczytaj całość
Wyszukiwarka aktualnych adresów siedzib spółek, firm i innych jednostek
Aktualny adres firmy w tym spółki jest bardzo istotny w celu prawidłowego i szybkiego rozpatrzenia pozwu przez sąd. Nasz kreator pozwów umożliwia teraz pobieranie danych adresowych podmiotów gospodarczych z Głównego Urzędu Statystycznego.
Przeczytaj całość
Wezwanie do zapłaty, czy konieczne?
Nie jest wymagane wezwanie do zapłaty dłużnika przed skierowaniem sprawy do e-sądu w celu uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty. Wymóg ten przestał obowiązywać po zmianie przepisów Kodeksu Postępownaia Cywilnego w dniu 3 maja 2012 r.  Postępowanie EPU jest swoistym wezwaniem do zapłaty dłuznika. Jeżeli nie zgadza się on żądanymi w nakazie kwotami i ich podstawą może wnieść sprzeciw, wtedy sprawę rozpatrzy sąd w postepowaniu zwyczajnym.
Przeczytaj całość
Wydano nakaz zapłaty
Status „Wydano nakaz zapłaty” nadawany jest po rozpoznaniu sprawy przez e-sąd, i oznacza wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, stwierdza obowiązek zapłaty przez pozwanego żądanej kwoty.  E-sąd przekazuje pozwanemu nakaz zapłaty listownie, powodowi zaś udostępnia go drogą elektroniczną. Pozwanemu przysługuje 14-dniowy, liczony od dnia doręczenia, termin na złożenie w e-sądzie sprzeciwu od tego nakazu. Sprzeciw pozwanego nie wymaga uzasadnienia, jednak pozwany musi w nim podać zarzuty
Przeczytaj całość
Fakt stwierdzany
Fakt stwierdzany - wymagane pole do uzupełnienia w formularzu e-pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
Przeczytaj całość
e-Sąd
E-sąd to potoczna nazwa Elektronicznego Postępowania Upominwaczego, w której sąd wydaje nakazy zapłaty dla roszczeń nie starszych niż trzy lata. Nie ma ograniczeń co do wysokości dochodzonych roszczeń, ani ich liczby co do jednego podmiotu wynikających z różnych dowodów np. faktur.
Przeczytaj całość
Odsetki ustawowe
Jak i kiedy naliczać odsetki ustawowe?
Przeczytaj całość