Odsetki od Odsetek

Kapitalizacja odsetek w pozwie
Kapitalizacja odsetek jest rodzajem odszkodowania za zwlokę dłużnika i ma na celu zwiększenie kwoty dochodzonej od niego, niż w przypadku tradycyjnego naliczania odsetek. Kapitalizacja odsetek polega na doliczeniu odsetek od zaległości jako roszczenia wynikającego z wymagalnego długu. Skapitalizować można zarówno odsetki ustawowe oraz umowne. W serwisie sadinternetowy.pl kapitalizacja odsetek jest możliwa. W tym celu należy wybrać opcję „Dodaj kolejne roszczenie” Aby prawidłowo skapitalizować odsetki ustawowe od zaległości należy
Przeczytaj całość