Korzyści Podatkowe z Windykacji Sądowej

Korzyści podatkowe z przeprowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego
Nawet w przypadku jeżeli wierzyciel wie, że dłużnik jest niewypłacalny, powinien przeciwko niemu wnieść pozew, uzyskać tytuł wykonawczy i skierować egzekucję do komornika.
Przeczytaj całość