Pozew do e-sądu. Najczęstsze pytania

23 lipca, 2014 (16 kwietnia, 2023)

W związku z powtarzającymi się pytaniami na temat pozwu o zapłątę do e-sądu oraz roli pełnomocnika w postępowaniu,  zamieszczamy zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z krótkimi odpowiedziami dotyczacymi prowadzenia spraw o zapłatę za pośrednictwem naszego serwisu.

Czy pozew zostanie zweryfikowany pod kątem prawidłowego naliczania odsetek? 
Tak. Pełnomocnicy sprawdzają poprawność wszystkich danych wskazanych w pozwie, w tym odsetek. W razie potrzeby dane zostają zmieniane lub uzupełniane.

Czy komornik odzyska dla wierzyciela również opłatę od pozwu? 
Tak. Komornik oprócz należności głównej i odsetek ściąga od dłużnika opłatę od pozwu.

Czy należy przesłać do pełnomocnika wersję papierową pełnomocnictwa? 
Tak. Oprócz podpisanego skanu pełnomocnictwa, który załączamy do pozwu, należy przesłać na adres Kancelarii wersję papierową pełnomocnictwa.

Jak złożyć pozew u konkretnego pełnomocnika? 
Żeby złożyć pozew u konkretnego pełnomocnika należy wejść na stronę sadinternetowy.pl/adwokaci-i-radcy-prawni/, a następnie odszukać interesującego nas pełnomocnika i kliknąć “Złóż pozew w tej kancelarii”.

Kiedy przedawniają się roszczenia? 
Termin przedawnienia roszczeń wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata (art. 118 kodeksu cywilnego). 

Natomiast odnośnie roszczeń wynikających z umowy przewozu (Konwencja CMR), termin przedawnienia wynosi co do zasady 1 rok (Artykuł 32 Konwencji CMR). 

WAŻNE: w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu (art. 505[29a] kodeksu postępowania cywilnego).

Czy można opłacić pozew bezpośrednio na konto Sądu w Lublinie? 
Nie. Pełnomocnik opłaca pozew za pośrednictwem strony e-sądu, po zalogowaniu się na swoje konto. Stąd konieczne jest uiszczenie opłaty od pozwu bezpośrednio na rachunek bankowy pełnomocnika, który będzie składał pozew w naszym imieniu. 

Kto doręczy nakaz zapłaty dłużnikowi? 
Nakaz zapłaty doręcza dłużnikowi Sąd.

Kiedy sprawa zostanie skierowana do komornika? 
Po wydaniu nakazu zapłaty należy poczekać na uprawomocnienie się nakazu i nadanie nakazowi klauzuli wykonalności. W tym celu Sąd wydaje stosowne postanowienie. 
Gdy dysponujemy zarówno nakazem zapłaty jak i klauzulą wykonalności, kierujemy sprawę do komornika.

Opracowanie:
Katarzyna Noskowicz-Wasilewska