E-sąd. Nowe odsetki ustawowe w formularzu pozwu o zapłatę

20 stycznia, 2017 (16 kwietnia, 2023)

Odsetki ustawowe jakie wszyscy kojarzą zostały od 1.01.2016 roku podzielone na trzy nowe rodzaje: odsetki ustawowe za opóźnie, odsetki ustawowe w transakcjach handlowych i odsetki ustawowe. Pisaliśmy o nich wcześniej artykule Jak dochodzić odsetek w e-Sądzie od 1 stycznia 2016 Po roku czasu e-Sąd dostosował swoje oprogramowanie do obowiązujących przepisów prawa wprowadzając 19 rodzajów odsetek! Dziewiętnasty rodzaj został nazwany „odsetki opisowe”. Tak na wszelki przypadek jakby 18 możliwości było komuś za mało, to może je opisać beletrystycznie. To rozmnożenie wynika z łączenia dwóch różnych rodzajów odsetek dochodzonych w jednym roszczeniu.

Normalny człowiek oczywiście nic z tego nie zrozumie. Zresztą informatykom obsługującym e-Sąd zajęło to rok. My postanowiliśmy nie komplikować życia naszym klientom i udostępniliśmy opcje, które występują w 99% spraw.

Gdyby zaistniał pozew o zapłatę z tego 1%, to pełnomocnik adwokat lub radca prawny prowadzący sprawę po zapoznaniu się z jego treścią poprawi go przed złożeniem do e-Sądu zgodnie z 19 możliwymi kombinacjami dostępnymi w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczy.

Wypełniając formularz pozwu o zapłatę w naszym serwisie przy określaniu rodzaju odsetek podaliśmy wszystkie ustawowe 4 rodzaje odsetek wraz z poniższymi objaśnieniami:

Odsetki ustawowe

Proszę wybrać tę opcję jeżeli żaden inny rodzaj odsetek nie jest prawidłowy lub nie masz pewności co do tego jaki rodzaj odsetek jest prawidłowy. Pełnomocnik po zapoznaniu się z treścią pozwu określi właściwy rodzaj odsetek.

Odsetki umowne

Wybierz tę opcję, jeżeli dług wynika z umowy, w której strony ustaliły wysokość odsetek. Następnie określ wysokość odsetek w skali roku poprzez wpisanie stawki (procent). Stawka nie może być wyższa niż 14 % w skali roku (maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie).

Ustawowe za opóźnienie

Wybierz tę opcję, jeżeli dłużnik opóźnia się z zapłatą:

  1. wynagrodzenia za pracę, wykonane zlecenie lub dzieło;
  2. kwoty z faktury, weksla, czeku itp;
  3. czynszu najmu, czynszu dzierżawy, rachunków itp.;
  4. kwoty pożyczki, kredytu, wykupu obligacji itp.;

Nie wybieraj tej opcji, jeżeli obie strony sporu są przedsiębiorcami (firmami, spółkami), a dług dotyczy faktury za świadczenie usług lub dostawę towarów. W takim przypadku należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Proszę wybrać tę opcję, jeżeli obie strony sporu są przedsiębiorcami (firmami, spółkami), a dług dotyczy faktury za świadczenie usług lub dostawę towarów.