Windykacja długu od zarządu spółki przez e-Sąd

5 kwietnia, 2017 (16 kwietnia, 2023)

Wierzyciele spółki z o.o. mają szansę na odzyskanie pieniędzy nawet jeżeli spółka nie ma żadnego majątku. Pozew o zapłatę długu spółki można skierować przeciwko członkom jej zarządu. Za długi spółki mogą odpowiadać członkowie zarządu, za których kadencji powstały długi. Odpowiedzialność mogą także ponosić osoby, które weszły do zarządu już po powstaniu długów. W ten sposób dług spółki może być opłacony z całego prywatnego majątku członków zarządu.

Aby móc wnieść pozew przeciwko członkom zarządu wystarczy spełnić trzy warunki. Po pierwsze, należy wytoczyć spółce sprawę o zapłatę i uzyskać prawomocny wyrok. Po drugie, trzeba zdobyć dowód na to, że od spółki nie uda się odzyskać długu. Takim dowodem może być np. wydane w dowolnej sprawie postanowienie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce, ogłoszenie o upadłości spółki, bilans i księgi handlowe spółki. Po trzecie, należy wezwać członków zarządu do zapłaty długów, podając sposób zapłaty i termin np. 7 dni pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

Skład zarządu spółki może się zmieniać, a więc przygotowując pozew należy przede wszystkim ustalić którzy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za długi. Aktualny i historyczny skład zarządu spółki można ustalić wpisując jej dane w wyszukiwarce Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t Strona pozwala pobrać wydruk, z którego będą wynikać także numery PESEL członków zarządu. W pozwie należy także podać adresy pozywanych członków zarządu. Jeżeli ich nie znamy, to należy zwrócić się do sądu, który zarejestrował spółkę, z wnioskiem o udostępnienie adresów członków zarządu wpisanych do akt rejestrowych spółki.

Pozew przeciwko członkom zarządu spółki można złożyć do e-Sądu za pośrednictwem serwisu sadinternetowy.pl. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://sadinternetowy.pl/pozwy/kreator/ Formularz wypełnia się przez Internet, własnymi słowami, tylko pola obowiązkowe. Do formularza trzeba załączyć minimum trzy skany dokumentów – prawomocny wyrok przeciwko spółce, dowód na to, że od spółki nie uda się odzyskać długu oraz wezwanie do zapłaty. Sprawa trafi do jednego z adwokatów/radców prawnych wymienionych na stronie https://sadinternetowy.pl/adwokaci-i-radcy-prawni/. Prawnik sprawdzi formularz i poprowadzi sprawę aż do odzyskania pieniędzy. 

Opracował: zespół serwisu sadinterntowy.pl
tel: 883 288 663, 509 748 885
e-mail: pomoc@sadinternetowy.pl
www.sadinternetowy.pl