Rok: 2014

e-Sąd. Co to jest?
Skrót „e-Sąd” odnosi się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, a konkretnie do VI Wydziału Cywilnego. Wydział ten, jako jedyny w Polsce, zajmuje się sprawami rozpatrywanymi w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jest to uproszony i przyśpieszony tryb dla spraw o zapłatę.
Przeczytaj całość
Pozew o zapłatę. Wzór, instrukcja dla powoda
Wzór pozwu o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym w (e-Sądzie) oraz instrukcja dla powoda. Przeczytaj jak wypełnić elektroniczny formularz pozwu, korzystać z funkcjonalności Sądu Internetowego oraz poszczególnych etapów postępowania. Zasad współpracy z adwokatem/radcą prawnym prowadzącym windykację sądową na koszt dłużnika.
Przeczytaj całość
Pozew o zwrot pożyczki
W celu skorzystania z usług serwisu Sąd Internetowy i rozpoczęcia postępowania  przed e-Sądem należy kliknąć przycisk „Wypełnij formularz e-pozwu„. Pierwszym krokiem w wypełnianiu formularza jest podanie danych pozwanego (dłużnika). W przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną należy podać jego imię i nazwisko, podstawowe dane adresowe oraz co najmniej jeden z numerów: NIP lub PESEL. Dane te znajdują się w treści umowy pożyczki zawartej z dłużnikiem. Może to być równiez mail lub wygenowana
Przeczytaj całość
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w praktyce
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – praktyczne zastosowanie Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych umożliwia dodanie do każdej wymagalnej wierzytelności (faktury) równowartość 40 Euro.
Przeczytaj całość
Pozew do e-sądu. Najczęstsze pytania
W związku z powtarzającymi się pytaniami na temat pozwów o zapłatę do e-sądu oraz roli pełnomocnika w postępowaniu, zamieszczamy zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z krótkimi odpowiedziami dotyczącymi sądu elektronicznego.
Przeczytaj całość
Kapitalizacja odsetek w pozwie
Kapitalizacja odsetek jest rodzajem odszkodowania za zwlokę dłużnika i ma na celu zwiększenie kwoty dochodzonej od niego, niż w przypadku tradycyjnego naliczania odsetek. Kapitalizacja odsetek polega na doliczeniu odsetek od zaległości jako roszczenia wynikającego z wymagalnego długu. Skapitalizować można zarówno odsetki ustawowe oraz umowne. W serwisie sadinternetowy.pl kapitalizacja odsetek jest możliwa. W tym celu należy wybrać opcję „Dodaj kolejne roszczenie” Aby prawidłowo skapitalizować odsetki ustawowe od zaległości należy
Przeczytaj całość