e-Sąd. Co to jest?

23 grudnia, 2014 (16 kwietnia, 2023)

Skrót „e-Sąd” odnosi się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, a konkretnie do VI Wydziału Cywilnego. Wydział ten, jako jedyny w Polsce, zajmuje się sprawami rozpatrywanymi w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie: „EPU”). Dla e-Sądu nie ma znaczenia miejsce zamieszkania stron sporu. Pozew w EPU może złożyć wierzyciel z dowolnego miejsca w Polsce lub poza jej granicami. Konieczne jest jedynie, aby dłużnik miał miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń na terytorium Polski.  

Pozew w e-Sądzie można złożyć korzystając z pośrednictwa serwisu sądinternetowy.pl, który zapewnia darmową pomoc adwokata lub radcy prawnego oraz wiele innych korzyści opisanych na stronie  sadinternetowy.pl.

E-Sąd jest przeznaczony do rozpatrywania prostych spraw o zapłatę konkretnej kwoty pieniężnej, które nie wymagają postępowania dowodowego. Jeżeli obowiązek zapłaty wynika wprost z dokumentów takich jak umowa, faktura, pisemne zamówienie i nie ma wątpliwości co do wysokości długu, to taka sprawa kwalifikuje się do e-Sądu. Pośrednictwo serwisu sadinternetowy.pl gwarantuje darmową weryfikację sprawy przez adwokata lub radcę prawnego, który stwierdzi czy sprawa nadaje się do EPU.

Złożenie pozwu do e-Sądu jest co do zasady najszybszym sposobem na uzyskanie orzeczenia stwierdzającego obowiązek zapłaty. Już w ciągu kilku tygodni, a nawet kilku dni, e-Sąd może wydać nakaz zapłaty. Jeżeli dłużnik nie ureguluje długu, to wystarczy poczekać na uprawomocnienie się nakazu zapłaty i można kierować sprawę wprost do komornika sądowego. Pośrednictwo serwisu sadinternetowy.pl gwarantuje darmowe przeprowadzenie sprawy przez adwokata lub radcę prawnego zarówno przed e-Sądem jak i przed komornikiem sądowym.

Złożenie pozwu do e-Sądu wiąże się z opłatą w wysokości 1,25 % kwoty dochodzonej pozwem, a więc  jest cztery razy tańsze niż rozpoczęcie sprawy o zapłatę w każdym innym sądzie, gdzie ta opłata wyniesie 5%. Ma to zwłaszcza znaczenie przy sprawach o duże kwoty, w których opłata należna od pozwu może wynieść kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Pośrednictwo serwisu sadinternetowy.pl gwarantuje prawidłowe wyliczenie opłaty należnej od pozwu, a pomoc adwokata lub radcy prawnego minimalizuje ryzyko popełnienia innych błędów formalnych przy składaniu pozwu do e-Sądu. 

Złożenie pozwu do e-Sądu pozwala także zaoszczędzić czas, który normalnie jest poświęcany na sporządzenie skomplikowanego pisma sądowego, wyposażenie go w niezbędne dokumenty i wysłanie. Zamiast tego pozew jest składany za pomocą formularza wypełnianego w przeglądarce internetowej i podpisywanego przy pomocy podpisu elektronicznego. Pośrednictwo serwisu sadinternetowy.pl pozwala jeszcze bardziej skrócić czas potrzebny na złożenie pozwu poprzez zwolnienie z konieczności uzyskiwania podpisu elektronicznego, przyjazny formularz wyposażony w czytelne instrukcje oraz możliwość konsultacji z profesjonalistą.

Zachęcamy do skorzystania z pośrednictwa serwisu Sąd Internetowy i zapoznania się z wszystkimi korzyściami jakie ono daje.

Opracował: zespół serwisu sadinterntowy.pl
tel: 883 288 663, 509 748 885
e-mail: pomoc@sadinternetowy.pl
www.sadinternetowy.pl