Rok: 2013

Wyszukiwarka aktualnych adresów siedzib spółek, firm i innych jednostek
Aktualny adres firmy w tym spółki jest bardzo istotny w celu prawidłowego i szybkiego rozpatrzenia pozwu przez sąd. Nasz kreator pozwów umożliwia teraz pobieranie danych adresowych podmiotów gospodarczych z Głównego Urzędu Statystycznego.
Przeczytaj całość
E-sąd – Instrukcja dla powoda
E-sąd InstrukcjaPoniższy tekst instrukcji jest nieaktualny. Zapraszam do zapoznania się z nową instrukcją. Aktualna treść znajduje się tutajhttps://sadinternetowy.pl/aktualnosci/2014/11/30/pozew-o-zaplate-wzor-instrukcja-dla-powoda/ Poniżej zamieszczamy instrukcję dla powoda korzystania z Elektronicznego Postępowania Upominwczego za pośrednictwem naszego serwisu Zapraszmy do lektury i korzystania z naszych usług. Oprac. na podstwie dr Gabriela Bar, radca prawny Grupa Robocza ds. Elektronicznego Postępowania Upominawczego Komitet Sterujący Informatyką w Ministerstwie Sprawiedliwości
Przeczytaj całość
Data wymagalności
Wypełniając formularz e-pozwu należy podać datę wymagalności roszczenia. Jest nią określony w dokumencie dzień płatności, np. termin płatności faktury, zwrotu pożyczki czy wykonania zlecenia. Nakaz zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym wydawany jest dla roszczeń, których okres wymagalności nie przekroczył trzech lat do dnia wniesienia pozwu. W przypadku gdy okres wymagalności przekroczył trzy lata, Sąd przekazuje sprawę do rozpatrzenia w trybie zwykłym, jednocześnie wzywając Powoda do uzupełnienia opłaty
Przeczytaj całość
Wezwanie do zapłaty, czy konieczne?
Nie jest wymagane wezwanie do zapłaty dłużnika przed skierowaniem sprawy do e-sądu w celu uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty. Wymóg ten przestał obowiązywać po zmianie przepisów Kodeksu Postępownaia Cywilnego w dniu 3 maja 2012 r.  Postępowanie EPU jest swoistym wezwaniem do zapłaty dłuznika. Jeżeli nie zgadza się on żądanymi w nakazie kwotami i ich podstawą może wnieść sprzeciw, wtedy sprawę rozpatrzy sąd w postepowaniu zwyczajnym.
Przeczytaj całość
Wydano nakaz zapłaty
Status „Wydano nakaz zapłaty” nadawany jest po rozpoznaniu sprawy przez e-sąd, i oznacza wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, stwierdza obowiązek zapłaty przez pozwanego żądanej kwoty.  E-sąd przekazuje pozwanemu nakaz zapłaty listownie, powodowi zaś udostępnia go drogą elektroniczną. Pozwanemu przysługuje 14-dniowy, liczony od dnia doręczenia, termin na złożenie w e-sądzie sprzeciwu od tego nakazu. Sprzeciw pozwanego nie wymaga uzasadnienia, jednak pozwany musi w nim podać zarzuty
Przeczytaj całość
Fakt stwierdzany
Fakt stwierdzany - wymagane pole do uzupełnienia w formularzu e-pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
Przeczytaj całość
e-Sąd
E-sąd to potoczna nazwa Elektronicznego Postępowania Upominwaczego, w której sąd wydaje nakazy zapłaty dla roszczeń nie starszych niż trzy lata. Nie ma ograniczeń co do wysokości dochodzonych roszczeń, ani ich liczby co do jednego podmiotu wynikających z różnych dowodów np. faktur.
Przeczytaj całość
Korzyści podatkowe z przeprowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego
Nawet w przypadku jeżeli wierzyciel wie, że dłużnik jest niewypłacalny, powinien przeciwko niemu wnieść pozew, uzyskać tytuł wykonawczy i skierować egzekucję do komornika.
Przeczytaj całość
Odsetki ustawowe
Jak i kiedy naliczać odsetki ustawowe?
Przeczytaj całość