Data wymagalności

23 lipca, 2013 (16 kwietnia, 2023)

Wypełniając formularz e-pozwu należy podać datę wymagalności roszczenia. Jest nią określony w dokumencie dzień płatności, np. termin płatności faktury, zwrotu pożyczki czy wykonania zlecenia.

Nakaz zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym wydawany jest dla roszczeń, których okres wymagalności nie przekroczył trzech lat do dnia wniesienia pozwu. W przypadku gdy okres wymagalności przekroczył trzy lata, Sąd przekazuje sprawę do rozpatrzenia w trybie zwykłym, jednocześnie wzywając Powoda do uzupełnienia opłaty sądowej.

Dzień następujący po dacie wymagalności roszczenia jest dniem, od którego można naliczać odsetki za opóźnienie. Zachęcamy, aby podczas wypełniania formularza e-pozwu żądali Państwo odsetek właśnie od tego dnia, a nie od momentu wniesienia pozwu.

autor: adw. Krzysztof Boufał