Autor: Krzysztof Boufał

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w praktyce
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – praktyczne zastosowanie Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych umożliwia dodanie do każdej wymagalnej wierzytelności (faktury) równowartość 40 Euro.
Przeczytaj całość
Kapitalizacja odsetek w pozwie
Kapitalizacja odsetek jest rodzajem odszkodowania za zwlokę dłużnika i ma na celu zwiększenie kwoty dochodzonej od niego, niż w przypadku tradycyjnego naliczania odsetek. Kapitalizacja odsetek polega na doliczeniu odsetek od zaległości jako roszczenia wynikającego z wymagalnego długu. Skapitalizować można zarówno odsetki ustawowe oraz umowne. W serwisie sadinternetowy.pl kapitalizacja odsetek jest możliwa. W tym celu należy wybrać opcję „Dodaj kolejne roszczenie” Aby prawidłowo skapitalizować odsetki ustawowe od zaległości należy
Przeczytaj całość
E-sąd – Instrukcja dla powoda
E-sąd InstrukcjaPoniższy tekst instrukcji jest nieaktualny. Zapraszam do zapoznania się z nową instrukcją. Aktualna treść znajduje się tutajhttps://sadinternetowy.pl/aktualnosci/2014/11/30/pozew-o-zaplate-wzor-instrukcja-dla-powoda/ Poniżej zamieszczamy instrukcję dla powoda korzystania z Elektronicznego Postępowania Upominwczego za pośrednictwem naszego serwisu Zapraszmy do lektury i korzystania z naszych usług. Oprac. na podstwie dr Gabriela Bar, radca prawny Grupa Robocza ds. Elektronicznego Postępowania Upominawczego Komitet Sterujący Informatyką w Ministerstwie Sprawiedliwości
Przeczytaj całość
Data wymagalności
Wypełniając formularz e-pozwu należy podać datę wymagalności roszczenia. Jest nią określony w dokumencie dzień płatności, np. termin płatności faktury, zwrotu pożyczki czy wykonania zlecenia. Nakaz zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym wydawany jest dla roszczeń, których okres wymagalności nie przekroczył trzech lat do dnia wniesienia pozwu. W przypadku gdy okres wymagalności przekroczył trzy lata, Sąd przekazuje sprawę do rozpatrzenia w trybie zwykłym, jednocześnie wzywając Powoda do uzupełnienia opłaty
Przeczytaj całość
Korzyści podatkowe z przeprowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego
Nawet w przypadku jeżeli wierzyciel wie, że dłużnik jest niewypłacalny, powinien przeciwko niemu wnieść pozew, uzyskać tytuł wykonawczy i skierować egzekucję do komornika.
Przeczytaj całość