Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny przez sadinternetowy.pl

6 czerwca, 2017 (18 kwietnia, 2023)

Za uraz fizyczny lub psychiczny odniesiony w wypadku komunikacyjnym przysługuje pieniężne zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne, uszczerbek na zdrowiu i pogorszenie się sytuacji życiowej ofiary wypadku. Wszystkie z tych elementów są trudne do wyceny, dlatego kwestia wysokości zadośćuczynienia często powoduje spory. Nie należy mylić zadośćuczynienia z odszkodowaniem, które obejmuje łatwe do obliczenia straty materialne.

Zadośćuczynienie powinien wypłacić ubezpieczyciel z polisy OC/AC sprawcy wypadku. Jeżeli wypłata nie nastąpiła lub wypłacona kwota jest zaniżona, to warto skierować sprawę do sądu. Aktualnie sądy coraz częściej dostrzegają, że krzywda ofiary wypadku zasługuje na adekwatną i godną rekompensatę. Dzięki temu inwestycja w sprawę sądową o zadośćuczynienie jest coraz bardziej opłacalna.

Poniżej kilka przykładowych wyroków, w których sądy przyznały zadośćuczynienie za krzywdy doznane w wypadku komunikacyjnym:

  • w sprawie I C 1026/14 Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim przyznał 20 tys. zł m.in. za złamania i stłuczenia;
  • w sprawie I C 547/11 Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał 30 tys. zł m.in. za uraz psychiczny;
  • w sprawie I C 430/14 Sąd Okręgowy w Olsztynie przyznał 50 tys. zł m.in. za uraz kręgosłupa;
  • w sprawie I C 1456/10 Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał 200 tys. zł m.in. za deformację twarzy i uraz psychiczny;
  • w sprawie I C 475/12 Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał 266 tys. zł m.in. za całkowitą niezdolność do pracy;
  • w sprawie I C 865/11 Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał 600 tys. zł m.in. za paraliż i trwałe kalectwo;

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi o zadośćuczynienie można złożyć za pośrednictwem serwisu sadinternetowy.pl. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://sadinternetowy.pl/pozwy/kreator/. Formularz wypełnia się przez Internet, własnymi słowami, tylko pola obowiązkowe. Do formularza trzeba załączyć skany wszystkich posiadanych dowodów potwierdzające wypadek i doznaną krzywdę – np. protokoły z miejsca wypadku, decyzję ubezpieczyciela, dokumentację medyczną. Sprawa trafi do jednego z adwokatów/radców prawnych wymienionych na stronie https://sadinternetowy.pl/adwokaci-i-radcy-prawni/ Prawnik sprawdzi formularz i, jeżeli uzna dowody za wystarczające, poprowadzi sprawę aż do odzyskania pieniędzy.

Opracował: zespół serwisu sadinterntowy.pl
tel: 883 288 663, 509 748 885
e-mail: pomoc@sadinternetowy.pl
www.sadinternetowy.pl