Pieczęć windykacyjna sadinternetowy.pl

19 maja, 2017 (16 kwietnia, 2023)

Właściciel serwisu sadinternetowy.pl wyraża zgodę na korzystanie przez wszystkie osoby z pieczęci windykacyjnej sadinternetowy.pl w sposób nieograniczony, bezterminowy i bezkosztowy. Każdy może w dowolny sposób publikować i zamieszczać pieczęć windykacyjną sadinternetowy.pl oraz powoływać się na nią bez żadnej opłaty i bez podpisywania jakiejkolwiek umowy. Wystarczy jedynie pobrać jeden z plików załączonych do niniejszej publikacji. 

Pieczęć windykacyjna, to informacja dla kontrahentów, że brak zapłaty spowoduje sądową windykację należności za pośrednictwem serwisu sadinternetowy.pl. Pieczęć może być zamieszczana np. na fakturach, notach odsetkowych, wezwaniach do zapłaty, umowach czy stronach internetowych. Służy przede wszystkim zdyscyplinowaniu kontrahentów poprzez uświadomienie im konsekwencji wynikających z braku zapłaty czy opóźnień w zapłacie.

Skorzystanie z pieczęci windykacyjnej niesie za sobą wiele korzyści, z których największa to wzrost dyscypliny płatniczej wśród kontrahentów. Powołanie się na adwokatów i radców prawnych zrzeszonych w serwisie sadinternetowy.pl z pewnością zmniejszy zatory płatnicze i poprawi płynność finansowa firmy. W wielu przypadkach sama zapowiedź skierowania sprawy przyszłego długu do windykacji przez sadinternetowy.pl zmobilizuje kontrahentów do dobrowolnej zapłaty w terminie i pozwoli zaoszczędzić czas i środki, które byłyby potrzebne na windykację.

Zapraszamy do pobierania załączonych poniżej plików i zamieszczania pieczęci windykacyjnej sadinternetowy.pl na fakturach, notach odsetkowych, wezwaniach do zapłaty, umowach czy stronach internetowych.

Pieczęć windykacyjna – pliki