GIODO zezwala na udostepnianie danych osobowych dłużnika

13 sierpnia, 2016 (16 kwietnia, 2023)

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) opublikował komunikat, zgodnie z którym udostępnienie danych osobowych dłużnika do publicznej wiadomości jest dopuszczalne, gdyż „dane te niezbędne są do określenia wierzytelności wystawionej na sprzedaż”. Pełną treśc komunikatu zobaczysz TUTAJ.

W komunikacie GIODO uzasadnia swoje stanowisko „Dostateczne oznaczenie wierzytelności jest niezbędnym warunkiem, aby mogła ona stać się przedmiotem, którym można rozporządzić. Nie istnieje bowiem wierzytelność „sama dla siebie”, tj. w oderwaniu od stron: wierzyciel – dłużnik. Wiedza o tym, przeciwko komu wierzytelność przysługuje, niezbędna jest dla racjonalnego podjęcia decyzji o nabyciu wierzytelności. Każdy dłużnik musi zatem liczyć się z tym, że popadając w zwłokę w spełnieniu zobowiązania jego prawo do prywatności może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych kwot. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której dłużnik, powołując się na prawo do ochrony danych osobowych, skutecznie uchyliłby się od spoczywającego na nim obowiązku spełnienia świadczenia i sytuacja taka ograniczałaby prawo wierzyciela do uzyskania należnej zapłaty.”

Serwis sadinternetowy.pl publikuje oferty sprzedaży wierzytelności w zakładce „giełda wierzytelności”. Sprzedawcami wierzytelności są klienci serwisu, którzy  wnoszą pozwy o zapłatę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). Oferty w imieniu klientów serwisu obsługują adwokaci i radcy prawni. W przypadku otrzymania satysfakcjonującej oferty klient serwisu może zdecydować się na sprzedaż wierzytelności. Jeżeli wydano już nakaz zapłaty lub wyrok, to umowa o cesji wierzytelności wymaga notarialnego poświadczenia podpisów.

Potencjalny nabywca składając ofertę powinien wziąć pod uwagę, iż koszty zastępstwa procesowego przyznane przez sąd stanowiące wynagrodzenie pełnomocnika, nie zostały dotychczas opłacone. Dlatego cena wierzytelności powinna uwzględniać ich wysokość w 100%. Na giełdzie wierzytelności nie są publikowane dane dotyczące aktualnej wysokości odsetek od wierzytelności.

Jeżeli posiadasz wierzytelność i chciałbyś przeprowadzić windykację, to zapraszamy do wypełnienia formularza.