Komornicy sądowi – lista komorników sądowych z e-Sądu i sądów zwyczajnych z opiniami

12 stycznia, 2018 (16 kwietnia, 2023)

Katalog komorników zawiera ponad 1600 kancelarii komorniczych z całej Polski. Wyszukiwarka pozwala wyszukać komornika po nazwie jego kancelarii komorniczej, województwie lub miejscowości gdzie ma siedzibę. Jeżeli złożysz przynajmniej jeden pozew o zapłatę do e-Sądu lub wniosek egzekucyjny za pośrednictwem naszego serwisu z prowadzeniem postępowania z pomocą naszego adwokata lub radcy prawnego uzyskasz dostęp do opinii o przebiegu postępowań egzekucyjnych w kancelariach komorniczych.  Wyszukiwarka udostępnia oprócz adresów komorników, ich telefony oraz adresy mailowe. Po prawej stronie wybranej kancelarii komorniczej wyświetlani są komornicy znajdujący się blisko niej. Pozwala na to funkcjonalność geolokalizacji kancelarii komorniczych dostępna dla naszych pełnomocników procesowych.

Mimo, obiegowej opinii czynności podejmowane przez komorników nie są jednakowe i czas ich realizacji może się znacznie różnić. Jedni komornicy od razu zajmują rachunki dłużnika i aktywnie poszukują jego majątku, inni zaś czekają długie tygodnie na jego odpowiedź na żądanie wyjawienia majątku. Także kwota pobieranych zaliczek nie jest jednakowa. Mimo, iż obejmuje te same czynności, komornicy życzą sobie od 120zł do ponad 300zł. Różne jest też ich zaangażowanie w sprawę. Część stara się nawiązać bezpośredni kontakt z dłużnikiem, choćby telefoniczny, aby ustalić rzeczywistą możliwość spłaty zadłużenia, inni ograniczają się do wysyłania pism, których nikt nie odbiera. W naszym serwisie po przekazaniu wniosku egzekucyjnego do komornika informujemy wierzyciela do jakiej kancelarii komorniczej on trafił. Zachęcamy w ten sposób do bezpośredniej rozmowy z komornikiem, dzięki której będzie możliwe odnalezienie dłużnika, czy zaplanowanie dodatkowych czynności pozwalających na odzyskanie pieniędzy. Często klienci na początku zadają pełnomocnikowi mającemu prowadzić sprawę pytanie czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy? Oczywiście, nikt na początku nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Należy pamiętać, iż to wierzyciel decyduje komu pożycza pieniądze, sprzedaje towar lub usługę. Powinien więc żądać od dłużnika wskazania majątku lub poręczenia innych osób w przypadku braku zapłaty. Zebrane przez komornika, w toku postępowania egzekucyjnego, informacje mogą w przypadku nieoddania pieniędzy posłużyć do oskarżenia dłużnika o ukrywanie majątku, przeprowadzenia skargi pauliańskiej czyli windykacji ze składnika majątku np.  nieruchomości lub pieniędzy które darował innym podmiotom. 

Wymagalne wierzytelności należne od dłużników przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne lub zostało umorzone pojawiają się na naszej giełdzie długów

Należy pamiętać, iż mimo nieoddania pieniędzy przez dłużnika, dług przedawnia się u komornika dopiero po 6 latach. Termin ten liczy się od postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, dlatego zapobiegliwy wierzyciel powinien ponawiać wnioski egzekucyjne do komornika co kilka lat. Ponowne wniesienie wniosku egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia i po kolejnym umorzeniu postępowania ze względu na brak majątku biegnie on na nowo. Tak wierzyciel może postępować do śmierci dłużnika lub ogłoszenia przez sąd jego upadłości.

Po 10 latach naszej działalności i przeprowadzeniu ponad 20 tysięcy postępowań sądowych  i egzekucyjnych, adwokaci i radcy prawni współpracujący z serwisem sadinternetowy.pl sprawdzili sporą część kancelarii komorniczych. Mogą więc kierować wnioski egzekucyjne do skutecznych komorników.

Zachęcam do zapoznania się z naszą wyszukiwarką komorników, która w łatwy sposób pozwoli wyszukać właściwego komornika.