Internetowa Giełda Wierzytelności. Jak sprzedać lub kupić dług?

22 lipca, 2016 (16 kwietnia, 2023)

Internetowa Giełda Wierzytelności to nowa funkcjonalność serwisu sadinternetowy.pl. Umożliwia oferowanie wierzytelności osobom zainteresowanym ich zakupem. Pozwala to na odzyskanie części pieniędzy bez podejmowania dodatkowych kroków przeciwko niewypłacalnemu dłużnikowi i oczekiwania na efekty postępowania sądowego lub komorniczego.

Giełda zawiera listę wierzytelności wystawionych na sprzedaż wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Lista składa się z danych dłużników, miejsc ich zamieszkania, wysokości długów oraz informacji czy dług jest potwierdzony prawomocnym wyrokiem. Ta ostatnia rubryka ma szczególne znaczenie przy sprzedaży wierzytelności, gdyż dług potwierdzony w ten sposób ma większą szansę na znalezienie kupującego i osiągnięcie korzystnej ceny.

Prawomocny wyrok to najlepsza gwarancja, że wierzytelność istnieje i nie przedawni się przez długi czas. Dłużnik obowiązany jest do zapłaty długu stwierdzonego prawomocnym wyrokiem w terminie 10 lat od umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Umorzone postępowanie komornicze można ponowić. Ponowienie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia i wydłuża go o kolejne 10 lat. Zatem nawet jeżeli dłużnik po wydaniu wyroku nie ma pieniędzy na spłatę długu, to będzie można jej dochodzić jeszcze przez długi okres. Wierzytelność, która okazała się nieściągalna i wobec której komornik umorzył postępowanie egzekucyjne może również zostać sprzedana.

Zainteresowanie kupnem można zgłaszać klikając na ikonę „zadaj pytanie sprzedającemu/złóż prpozycję zakupu”. Zgłoszenie może być początkiem negocjacji, w których sprzedawca i kupujący wspólnie ustalą cenę wierzytelności. W wyniku transakcji sprzedawca pozbywa się wierzytelności w zamian za część jej wartości. Kupujący staje się właścicielem wierzytelności i może sam kontynuować jej windykację.

Opublikowana oferta sprzedaży wierzytelności zwiększa również szansę na jej dobrowolną zapłatę przez dłużnika. Wszyscy potencjalni kontrahenci oraz kredytodawcy dłużnika mogą się do niego trwale zniechęcić po sprawdzeniu jego danych w giełdzie wierzytelności. Odcięcie dłużnika od przyszłych przychodów i pożyczek może być dla niego argumentem decydującym o uregulowaniu długu.

Opracował: zespół serwisu sadinterntowy.pl
tel: 883 288 663, 509 748 885
e-mail: pomoc@sadinternetowy.pl
www.sadinternetowy.pl