Miesiąc: wrzesień 2019

Wniosek egzekucyjny do komornika — z omówieniem
Przedstawiamy wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wniosek egzekucyjny) zgodny z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. Wniosek powinien uwzględniać m.in. wykaz majątku składany przez dłużnika, historię operacji na rachunkach bankowych dłużnika, rygor grzywny nakładanej na dłużnika. Zgodnie z nowymi przepisami tylko komornik prowadzący kancelarię w rewirze właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika może wezwać go do stawienia się w kancelarii w celu złożenia wykazu majątku. Komornik poza
Przeczytaj całość
Wysokość opłaty sądowej od pozwu w postępowaniu zwykłym i elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd)
Przedstawiamy porównanie opłat sądowych od pozwu o zapłatę w postępowaniu zwykłym i elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd). W elektronicznym postępowaniu upominawczym opłaty są, co do zasady, czterokrotnie niższe. Od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe, wyższe stawki opłat od pozwów w sprawach o zapłatę. Wysokość opłaty zależy od wysokości roszczenia. Przy obliczaniu opłaty bierze się pod uwagę tylko kwotę główną roszczenia, bez należności ubocznych takich jak np. odsetki czy koszty procesu. W elektronicznym postępowaniu upominawczym
Przeczytaj całość