Rok: 2022

Dochodzenie należności z wykorzystaniem prawa karnego
Informujemy, że serwis Sąd Internetowy uruchomił nowe narzędzie do odzyskiwania należności stwierdzonych prawomocnym nakazem zapłaty lub wyrokiem i umorzonego postępowania egzekucyjnego – wydział karno-procesowy. Za cenę 600zł brutto i 30% prowizji od odzyskanych należności proponujemy Państwu usługę skierowania sprawy przeciwko dłużnikowi do prokuratury i prowadzenie z nią postępowania mającego na celu  wykazanie, że zostaliście doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a towary, usługi lub środki pieniężne przywłaszczone przez dłużnika lub że ukrył on majątek.
Przeczytaj całość
Wezwanie do zapłaty z odsetkami. Darmowy generator i wzór
Prezentujemy instrukcję wypełnienia generatora wezwań do zapłaty. Generator automatycznie sumuje roszczenia i nalicza odsetki do dnia wygenerowania wezwania. System ma zapisane aktualne i historyczne wartości odsetek ustawowych i odsetek ustawowych w transakcjach handlowych i terminy ich obowiązywania, zatem wygenerowana kwota odsetek będzie zgodna z przepisami prawa. Wezwanie zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane przed złożeniem pozwu do sądu. Wezwanie do zapłaty zostanie wygenerowane automatycznie i przesłane na Twój adres e-mail. Wezwanie
Przeczytaj całość
Koronawirus a postępowania sądowe i przedawnienie roszczeń
Obecnie kiedy ograniczamy nasze kontakty osobiste, w tym zostały odwołane w większości terminy rozpraw sądowych, należy postawić sobie pytanie czy zostaliśmy pozbawieni możliwości dochodzenia naszych roszczeń w tym na drodze sądowej oraz co z ewentualnym przedawnieniem naszych roszczeń? W dobie preferowania kontaktów online oraz pracy w tym trybie, rozwiązaniem staje się znane już od lat elektroniczne postępowania sądowe (e–Sąd). W szczególności dzięki rozwiązaniu oferowanemu przez platformę Sądu Internetowego możemy
Przeczytaj całość